TThông Báo

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

- Đối với người chưa có nick: đóng 30$ WMZ ( WebMoney ) cho 1 lần đăng ký nick tham gia vào UG World
Tài khoản PM của
UG World : Z458902042501 (UG World)
Khi gửi tiền, vui lòng kèm memo như sau:
nick / email ( ví du : nick :
ugworld / mail : ugworld@ugworld.biz )
Sau khi nhận được tiền, bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập trong vòng 24 tiếng. Chúng tôi sẽ đăng ký và gửi email thông tin cho bạn theo như memo chúng tôi nhận được từ wmtransfer. Vì vậy vui lòng điền memo đúng theo hướng dẫn ở trên

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Lưu ý : Khi nick được creat thì các bạn phải đọc thông báo để hiểu được nội quy của forum và phải hoạt động để không bị thanh lọc vào nhưng đợt nhất định của forum ( 3 tới 5 tháng thì thanh lọc một lần ) Và không đăng ký nhiều nick khi open reg nick, phát hiện clone thì banned forever thẳng tay.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Cám ơn!
Thay mặt BQT
UG World
Thân ái : Bờm